SLUTSPEL 7-Manna

semifinaler
Lokomotiv FF 5-6 Spela
Café 3-1 Vakt
final
Café 2-1 Spela